Společnost LWT leasing s.r.o. je univerzální leasingovou společností, která nabízí svým klientům kompletní finanční servis v oblasti leasingového a úvěrového financování.

Chci vědět více

Společnost LWT finance s.r.o. je makléřská společnost, která nabízí svým klientům komplexní servis v oblasti pojištění.

Chci vědět více

Pojištění

Veškerá pojištění zajišťuje naše společnost LWT finance s.r.o., která nabízí možnost výběru komplexního pojištění Vašeho vozidla, dopravní techniky, stroje nebo strojních zařízení. Prostřednictvím naší společnosti můžete získat velmi výhodné sazby pojištění, rozšířené pojistné krytí a další bonusy.

V současné době úzce spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
Česká pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Generali Pojišťovna a.s., ČPP, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s.

Havarijní pojištění

Pojištěná rizika:
 • pojištění pro případ poškození nebo zničení havárií
 • pojištění pro případ odcizení
 • pojištění pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
 • vandalismus
územní rozsah: Evropa
Maximální výše spoluúčasti na všechna rizika: 10 % min. 10 000 Kč
V případech, kdy vozidlo je vybaveno strojní nástavbou, nabízíme uzavření strojního připojištění včetně pojištění vnitřních vad.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla

Limity plnění:
 • 100 mil. Kč pro věcné škody a ušlý zisk
 • 100 mil. Kč pro škody na zdraví nebo usmrcení
 • 20 tis. Kč pro nákl. právní ochrany dle čl. 3 bodu 5 VPP POV 2006
územní rozsah: Evropa (dle rozsahu zelené karty)

Pojištění strojů a strojních zařízení

pojištěná rizika:
 • strojní pojištění pro případ poškození nebo zničení
 • pojištění pro případ poškození nebo zničení živelní událostí
 • pojištění škod způsobených krádeží nebo vloupáním
územní rozsah: ČR (možnost rozšíření na Evropu)
maximální výše spoluúčasti na všechna rizika: 10 % min. 10 000 Kč

Ostatní pojištění

 • nemovitý majetek
 • movitý majetek
 • pojištění elektroniky

Hlášení pojistné události

V případě, že došlo na Vašem vozidle, nebo strojním zařízení k pojistné události, nahlaste ji neprodleně:
 • Policii ČR
 • příslušné pojišťovně, kde je předmět leasingu, předmět financování pojištěn
 • LWT finance s.r.o.
K hlášení pojistné události doporučujeme využít kontakt lwt@lwt.cz.

Kontaktní a fakturační údaje

LWT leasing s.r.o.
V Ráji 917
530 02 Pardubice
IČ: 248 06 331
DIČ: CZ24806331
LWT finance s.r.o.
V Ráji 917
530 02 Pardubice
IČ: 288 23 567
DIČ: CZ28823567

Kontakty na jednotlivá oddělení

Lenka Stratílková ekonomické oddělení
+420 606 067 435
Milan Šplíchal obchodní oddělení
+420 606 067 436
Martin Kapeš pojištění, riskové oddělení
+420 602 431 763